Glamour, Przeźmierowo

REGULAMIN

Data
przyjazdu
Data
wyjazdu

REGULAMIN

Dyrekcja Glamour wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości

§ 1. Przedmiot regulaminu

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty pobytowej , jak również poprzez dokonanie rezerwacji i/albo zapłatę zadatku lub całości należności za pobyt w Obiekcie. Dokonując wymienionych czynności Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie  Glamour.
 3. Regulamin dostępny jest do wglądu w recepcji, w każdym pokoju oraz stronie internetowej Glamour.
 4. Opiekunem gościa jest recepcjonista/tka.

§ 2. Doba

 1. Pokój wynajmowany jest na doby.
 2. Doba trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00 dnia następnego.
 3. Życzenia przedłużenia pobytu, poza okresem wskazanym w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin wynajęcia pokoju. Obiekt uwzględni życzenia przedłużenia pobytu w miarę dostępności pokoi.
 4. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy okres pobytu oraz w przypadku nie przestrzegania regulaminu.
 5. Gość za dodatkową opłatą, w przypadku nie spełnienia się warunków określonych w § 2 ust. 3, może przedłużyć dobę w pokoju Classic i Superior. Opłaty za przedłużenie doby kształtują się w sposób następujący:
  •  przedłużenie doby  do godz. 16.00 podlega opłacie 80 zł,
  •  przedłużenie doby  do godz. 20.00 podlega opłacie 120 zł,
  •  przedłużenie doby  po godz. 20.00 podlega pełnej opłacie za dobę.

§ 3. Rezerwacja i meldunek

 1. Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie w recepcji dokumentu tożsamości z fotografią oraz podpisanie karty pobytowej.
 2. Gość zgłasza czas pobytu w obiekcie drogą mailową, co jest podstawą do założenia rezerwacji lub osobiście w trakcie meldowania w recepcji Obiektu.
 3. Wszystkie rezerwacje pokojów muszą być potwierdzone mailowo i otrzymać numer rezerwacji.
 4. Jeśli gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 5. Gość  nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 6. Osoby nie zameldowane w obiekcie mogą przebywać gościnnie w pokoju od godz. 7.00 do godz. 22.00
 7. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy Regulamin.
 8. Obiekt zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt oraz dodatkowo 200zł/dobę na dodatkowe usługi.
 9. W przypadku nie odwołania rezerwacji pokoju w terminie do godz. 18.00 w dniu przyjazdu lub w przypadku niedotarcia Gościa w zaplanowanym terminie,Obiekt obciąży Gościa opłatą za pierwszą dobę z zastrzeżeniem, jeżeli pobyt miał mieć miejsce w terminie targowym Obiekt będzie miał prawo obciążyć Gościa za całość zaplanowanego pobytu.
 10. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby, Obiekt nie zwraca opłaty za daną dobę.

§ 4. Usługi i usługi dodatkowe

 1. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. Obiekt ma obowiązek zapewnić Gościom:
  •  warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  •  bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
  •  profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Obiekt,
  •  sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
 3. Dodatkowo na życzenie Gości Obiekt świadczy nieodpłatnie usługi:

  •  udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  •  budzenie o wyznaczonej godzinie,
  •  przechowanie bagażu,
  •  zamawianie taxi,
  •  pomoc w organizacji transferów.
 4. Goście mogą korzystać nieodpłatnie z części rekreacyjnej Obiektu Glamour, sauny, pokoju relaksu.
 5. Goście mogą korzystać odpłatnie z usług Spa Glamour, po wcześniejszej rezerwacji zabiegów.
 6. Na życzenie Gościa przebywającego w Obiekcie z małymi dziećmi do pokoju wstawiane jest nieodpłatnie łóżeczko, wanienka do kąpieli, nocnik, nakładka na sedes, podgrzewacz do mleka i sterylizator.

§ 5. Odpowiedzialność gości

 1. Na terenie Obiektu dzieci w wieku poniżej 12 lat powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponosić będą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość  ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń powstałe z winy jego lub odwiedzających go gości.
 3. Obiekt zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe . Cennik wyposażenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu Obiekt może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Obiektu.
 5. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien ze względów bezpieczeństwa wyłączyć wszystkie urządzenia, sprawdzić zamknięcie drzwi i okien.
 6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 7. W pokojach obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 8. Naruszenie zakazu spowoduje pobranie opłaty 500 zł celem dezynfekcji i odświeżenia pokoju.
 9. Obiektowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez gościa do Obiektu w razie opóźnienia się Gościa z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowanie należności za świadczone usługi.
 10. Za zgubienie lub zniszczenie karty pobierana jest opłata w wysokości 50 złotych.

§ 6. Odpowiedzialność Obiektu

 1. Obiekt ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
 2. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Obiekt odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeżeli przedmioty te zostaną oddane na przechowanie do depozytu w recepcji.
 4. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych. Przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, przekraczających możliwości przechowania w depozycie.
 5. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt pozostawionych na parkingu (niestrzeżonym), oraz w obrębie.

§ 7. Zwrot rzeczy pozostawionych

 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju  będą odesłane na wskazany przez gościa adres , na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Obiekt przechowa powyższe przedmioty przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność.
 2. Ze względu na swoje właściwości artykuły spożywcze przechowywane będą przez okres 24 godzin.

§ 8. Cisza nocna

 1. W Obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 do godziny 7.00 dnia następnego.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innym Gościom. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 3. W przypadku rezygnacji z noclegu lub złożenia reklamacji przez gości wskazujących, jako powód łamanie ciszy nocnej, poniesionymi w ten sposób przez obiekt stratami obarczona zostanie osoba nieprzestrzegająca ciszy nocnej.
 4. W uzasadnionych przypadkach, po wielokrotnym zwracaniu uwagi na fakt łamania ciszy nocnej, obiekt zastrzega sobie prawo do nałożenia kary porządkowej w wysokości 500zł za każdego gościa łamiącego obowiązek przestrzegania ciszy nocnej.

§ 9. Reklamacja

 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne zgłoszenie zastrzeżeń w recepcji, co umożliwi pracownikom reakcję i poprawę standardu świadczonych usług. Wszystkie sprawy będą na bieżąco rozwiązywane. W przypadku nie możności usunięcia usterki, Gość zostanie przeniesiony do innego pokoju.

§ 10. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Glamour House Sp. z o.o. ul. Rynkowa 92,62-081 Przeźmierowo. Od dnia 25.05 2018 r. można kontaktować się z nami w sprawie przetwarzania danych osobowych pisząc na adres rezerwacja@glamourhouse.pl
Dyrekcja
Życzymy miłego pobytu w naszym obiekcie

Pakiety pobytowe ZAPLANUJ SWÓJ WYJAZD

Cena Dnia Bez Śniadań
Cena Dnia Bez Śniadań
od 159 /noc
 • dowolna dł. pobytu
 • Bez wyżywienia
zobacz szczegóły
Cena Dnia z Śniadaniem
Cena Dnia z Śniadaniem
od 190 /noc
 • dowolna dł. pobytu
 • BB – Śniadanie w cenie
zobacz szczegóły
Przyjaźń
Przyjaźń
od 650 /pobyt
 • 1 noc
 • HB – Śniadanie i obiadokolacja
zobacz szczegóły
Tylko we Dwoje
Tylko we Dwoje
od 850 /pobyt
 • 1 noc
 • HB – Śniadanie i obiadokolacja
zobacz szczegóły
Przyjaźń voucher
Przyjaźń voucher
od 650 /szt.
 • dowolna dł. pobytu
zobacz szczegóły
Dotyk SPA
Dotyk SPA
od 980 /noc
 • 1 noc
 • HB – Śniadanie i obiadokolacja
zobacz szczegóły
Tylko we Dwoje voucher
Tylko we Dwoje voucher
od 850 /szt.
 • dowolna dł. pobytu
zobacz szczegóły
Luksusowy wypoczynek
Luksusowy wypoczynek
od 980 /noc
 • 1 noc
 • HB – Śniadanie i obiadokolacja
zobacz szczegóły
Glamour Love
Glamour Love
od 1 280 /pobyt
 • 1 noc
 • HB – Śniadanie i obiadokolacja
zobacz szczegóły
Glamour Love voucher
Glamour Love voucher
od 1 280 /szt.
 • dowolna dł. pobytu
zobacz szczegóły
Spa dla Dwojga
Spa dla Dwojga
od 1 380 /pobyt
 • 2 noce
 • HB – Śniadanie i obiadokolacja
zobacz szczegóły
Spa dla Dwojga voucher
Spa dla Dwojga voucher
od 1 380 /szt.
 • dowolna dł. pobytu
zobacz szczegóły
Romantyczne SPA
Romantyczne SPA
od 1 550 /pobyt
 • 1 noc
 • HB – Śniadanie i obiadokolacja
zobacz szczegóły
Harmonia Duszy i Ciała voucher
Harmonia Duszy i Ciała voucher
od 1 180 /szt.
 • dowolna dł. pobytu
zobacz szczegóły
Harmonia Duszy i Ciała
Harmonia Duszy i Ciała
od 1 180 /pobyt
 • 2 noce
 • HB – Śniadanie i obiadokolacja
zobacz szczegóły
Romantyczne SPA voucher
Romantyczne SPA voucher
od 1 550 /szt.
 • dowolna dł. pobytu
zobacz szczegóły
Ekskluzywny Weekend Glamour
Ekskluzywny Weekend Glamour
od 1 630 /pobyt
 • 2 noce
 • HB – Śniadanie i obiadokolacja
zobacz szczegóły
Ekskluzywny Weekend Glamour voucher
Ekskluzywny Weekend Glamour voucher
od 1 630 /szt.
 • dowolna dł. pobytu
zobacz szczegóły
Ajurweda weekendowe oczyszczanie
Ajurweda weekendowe oczyszczanie
od 1 600 /pobyt
 • 2 noce
 • HB – Śniadanie i obiadokolacja
zobacz szczegóły
Ajurweda weekendowe oczyszczanie voucher
Ajurweda weekendowe oczyszczanie voucher
od 1 600 /szt.
 • dowolna dł. pobytu
zobacz szczegóły
VOUCHER UPOMINKOWY O WARTOŚCI 250,00ZŁ
VOUCHER UPOMINKOWY O WARTOŚCI 250,00ZŁ
od 250 /szt.
 • dowolna dł. pobytu
zobacz szczegóły
VOUCHER UPOMINKOWY O WARTOŚCI 500,00ZŁ
VOUCHER UPOMINKOWY O WARTOŚCI 500,00ZŁ
od 500 /szt.
 • dowolna dł. pobytu
zobacz szczegóły
VOUCHER UPOMINKOWY O WARTOŚCI 750,00ZŁ
VOUCHER UPOMINKOWY O WARTOŚCI 750,00ZŁ
od 750 /szt.
 • dowolna dł. pobytu
zobacz szczegóły
VOUCHER UPOMINKOWY O WARTOŚCI 1000,00ZŁ
VOUCHER UPOMINKOWY O WARTOŚCI 1000,00ZŁ
od 1 000 /szt.
 • dowolna dł. pobytu
zobacz szczegóły

ul. Rynkowa 92
62-082 Przeźmierowo, Polska

Zobacz na mapie
Newsletter

Dzięki powiadomieniom będziecie Państwo znali najnowsze oferty, promocje i wydarzenia w Glamour.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij